Kullanıcı Sözleşmesi


1. SİTE KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.1. Bu internet sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, " SİTE"yi ve "SİTE" kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"nin sahibi Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul Sitesi A2 Blok Kat:32 No:464 Ataşehir/İSTANBUL adresinde mukim TEKLİF BİLİŞİM HİZMETLERİ PETROL DIŞ TİCARET OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle kısaca "TEKLİF BİLİŞİM" olarak anılacaktır)'dir. "SİTE"de sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler TEKLİF BİLİŞİM HİZMETLERİ PETROL DIŞ TİCARET OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "TEKLİF BİLİŞİM" "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"de yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "Site Kullanım Koşulları" 22/01/2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak (Sürüm 1.0) ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, "TEKLİF BİLİŞİM" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE : "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.sifiraracal.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye ve/veya "SİTE VERİTABANI"na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden "SİTE" içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "SİTE"den yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "SİTE ARAYÜZÜ" : Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "SİTE VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "TEKLİF BİLİŞİM"e ait olan tasarımlar içerisinde "SİTE" üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. SİTE VERİTABANI : "SİTE" dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "TEKLİF BİLİŞİM"e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

2.7. "ÜYE" : "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından "SİTE" üzerinde tanımlanan "ÜYE"lik sürecini tamamlayarak; "TEKLİF BİLİŞİM"in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE"lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi "KULLANICI".

2.8. "ÜYE SÖZLEŞMESİ" : "SİTE" dahilinde "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; "TEKLİF BİLİŞİM" ile "ÜYE" arasında üyelik kayıt sürecinde "ÜYE"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. "TEKLİF BİLİŞİM", "ÜYE SÖZLEŞMESİ"ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "ÜYE"nin onayına sunabilir. Bu durumda "ÜYE" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

3. TEKLİF BİLİŞİM HİZMETLERİ

3.1. "TEKLİF BİLİŞİM", "ÜYE"ler tarafından "SİTE VERİTABANI"na yüklenen içeriklerin "KULLANICILAR" tarafından "SİTE" üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle "SİTE VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve "SİTE" üzerinden "TEKLİF BİLİŞİM"e ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. "TEKLİF BİLİŞİM", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin "SİTE" içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine; ürünlerini yayımlama, sanal mağaza açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, "KULLANICILAR" ve/veya "ÜYE"lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, "SİTE" dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri "SİTE" dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

3.3. "TEKLİF BİLİŞİM", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin "SİTE" içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine "SİTE" içerisinde "KULLANICILAR"ın "ÜYE"lerin ürünlerine daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ürünlerin görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.4. "TEKLİF BİLİŞİM", "ÜYE"lerin "SİTE dahilinde yayımladıkları ürünlere ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer "ÜYE"ler tarafından "SİTE" üzerinden "TEKLİF BİLİŞİM"e yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca "SİTE" dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da "SİTE" üzerinden "ÜYE"lerinin hizmetine sunmaktadır.

3.5. "TEKLİF BİLİŞİM", "ÜYE"lerine "SİTE" dahilinde gerçekleştirdiklere işlemlere, beğenilerini yönelik "SİTE" içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan üreünlere ilişkin diğer "ÜYE" ve "KULLANICI"ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.6. "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen "TEKLİF BİLİŞİM"in yetkisi dahilindedir. "TEKLİF BİLİŞİM" bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. SIFIR ARAÇ AL SİTESİ KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "KULLANICILAR" yalnızca hukuka uygun amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. "KULLANICILAR"ın ve "ÜYE"lerin, "SİTE" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.2. "SİTE", "ÜYE"ler tarafından "SİTE VERİTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin "KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "TEKLİF BİLİŞİM", "KULLANICI"lar tarafından görüntülenen "İÇERİK"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK"ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

4.3. "KULLANICI" "SİTE" dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "TEKLİF BİLİŞİM" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. "SİTE" dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; "ÜYE"ler tarafından oluşturulan ürünlerden ve "İÇERİK"lerden dolayı "TEKLİF BİLİŞİM"in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "TEKLİF BİLİŞİM" çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, "TEKLİF BİLİŞİM" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "TEKLİF BİLİŞİM"e "SİTE" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "TEKLİF BİLİŞİM", "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından "SİTE"ye iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "SİTE" dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "SİTE"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "TEKLİF BİLİŞİM", "SİTE" dahilinde sunulan hizmetleri ve "SİTE" dahilinde erişilen "İÇERİK"leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "TEKLİF BİLİŞİM", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.8. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "TEKLİF BİLİŞİM"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından yapabilir. "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "KULLANICI" veya "ÜYE"ye aittir.

4.9. "KULLANICI"lar, "SİTE" dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden "ÜYE" veya "SİTE"nin ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

4.10. "TEKLİF BİLİŞİM", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcısı"dır ve bu konuda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı'ndan ilgili emredici mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi" almıştır. "TEKLİF BİLİŞİM", 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "KULLANICI"ların "SİTE" üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.11. "TEKLİF BİLİŞİM", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcı" olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.

4.12. "TEKLİF BİLİŞİM", "SİTE"' üzerinden "KULLANICILAR" veya "ÜYE"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "GİZLİLİK POLİTİKASI" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME"leri hükümleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir,

- AKBANK T.A.Ş.
- ALJ MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.
- ASEL ENGINEERING LTD
- ANADOLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.
- BAYLAS OTOMOTİV A.Ş.
- BAYRAKTAR OTOMOTİV VE SERVİS HİZMETLERİ A.Ş.
- BAYTUR MOTORLU VASITALAR TİC. A.Ş.
- BORUSAN OTOMOTİV PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
- D&D MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.
- DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş.
- ENTERPRISE RENT A CAR (YES OTO KİRALAMA VE TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.)
- FER MAS OTO TİCARET A.Ş.
- GENERAL MOTORS TÜRKİYE LTD. ŞTİ
- GROUPE PSA OTOMOTİV PAZARLAMA A.Ş.
- HONDA TÜRKİYE A.Ş.
- HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
- IVECO ARAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
- MAIS MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş.
- MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE NV
- MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.
- MERMERLER OTOMOTİV TAŞIMACILIK TURİZM TEKSTİL İNŞAAT GIDA VE PAZARLAMA A.Ş
- NISSAN OTOMOTİV A.Ş.
- OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
- OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş

- SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.

- ŞAHSUVAROĞLU DIŞ TİC.KİM.ÜRÜN.OTOM.PAZAR.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
- TEMSA MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA ve DAĞITIM A.Ş.
- TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
- TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.
- YÜCE AUTO MOTORLU ARAÇLAR TİC. A.Ş.
- VOLVO CAR TURKEY OTOMOBİL LTD.ŞTİ.

- VE TÜM BU MARKALARIN YETKİLİ BAYİLERİ ile paylaşabilir, yukarıda belirtilen ve bilgiler paylaşılan firmalar bu verileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "TEKLİF BİLİŞİM" aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICILAR, işbu Sözleşme tahtında temin etmiş olduğu verilerin tanıtımı, pazarlaması ile ilgili olarak verilerin paylaşımının yapıldığı tüm şirketlerin 6563 sayılı Elektronik Ticaret Kanunu, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun olarak SMS, MMS, E-mail v.s. gibi tüm iletişim kanalları vasıtasıyla kendileri ile iletişime geçmelerine dair onay vermektedirler.

4.13. "SİTE" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "SİTE VERİTABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "SİTE VERİTABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)'deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak "TEKLİF BİLİŞİM" ya da verilerin paylaşıldığı 3. Kişiler tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.14. "SİTE" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "TEKLİF BİLİŞİM"in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "TEKLİF BİLİŞİM"in ya da verilerin paylaşıldığı 3. Kişilerin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.15. "SİTE" üzerinden yayınlanan ürünlerin, "SİTE ARAYÜZÜ"nün "TEKLİF BİLİŞİM"in ya da işbu Sözleşme tahtında veri paylaşımı yapılan 3. Kişilerin yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.16. "SİTE" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK"in "TEKLİF BİLİŞİM"in ya da veri paylaşımı yapılan 3. Kişilerin yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "SİTE" dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

4.17. "SİTE" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ürünlerde yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve "TEKLİF BİLİŞİM"in ya da veri paylaşımı yapılan 3. Kişilerin yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.18. "SİTE VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen "TEKLİF BİLİŞİM"in ya da veri paylaşımı yapılan 3. Kişilerin yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.19. "SİTE" sağlamış olduğu hizmetler hakkında her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya, aktivite, fırsat vesair iletilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi, bu formda verdiğim mail ve telefon ve diğer bilgilerimin istatistik ve form çalışmaları, reklam, bayi teklif dönüşü ve pazarlama, "SİTE" teklif ve reklam mailleri, kısa mesajları için kullanılabileceğini kabul ve beyan ederim.

4.20 "Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını [email protected] adresinden talep etme hakkınız bulunmaktadır."

Gizlilik metni: Bu formdaki tüm bilgiler gönüllü olarak verilmiştir. Anketin tek amacı kişisel bilgilerin "SİTE" veritabanına kaydedilmesidir. Formu dolduranlar bilgileri onaylama, reddetme ve değiştirme hakkına sahiptir. "SİTE" veri tabanına kaydedilmiş bilgileri kullanacak olup, bilgilerin gizliliğini sağlamak adına her türlü tedbiri alacaktır. Bütün bunlara rağmen "SİTE" izni alınmaksızın kişisel bilgilerine herhangi bir yolla ulaşılarak kullanılmasından"SİTE" sorumlu olmayacaktır.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu "SİTE" dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla "SİTE VERİTABANI", "SİTE ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "TEKLİF BİLİŞİM"in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "TEKLİF BİLİŞİM"e ait ve/veya "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "KULLANICI"lar, "TEKLİF BİLİŞİM" hizmetlerini, "TEKLİF BİLİŞİM" bilgilerini ve "TEKLİF BİLİŞİM"in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "TEKLİF BİLİŞİM"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE KULLANIM KOŞULLARI" dahilinde "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "TEKLİF BİLİŞİM"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "SİTE KULLANIM KOŞULLARI" dahilinde "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "TEKLİF BİLİŞİM"; "TEKLİF BİLİŞİM" hizmetleri, "TEKLİF BİLİŞİM" bilgileri, "TEKLİF BİLİŞİM" telif haklarına tabi çalışmaları, "TEKLİF BİLİŞİM" ticari markaları, "TEKLİF BİLİŞİM" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"TEKLİF BİLİŞİM", tamamen kendi takdirine bağlı olarak iş bu "SİTE KULLANIM KOŞULLARI"nı herhangi bir zamanda "SİTE"de ilan ederek değiştirebilir. İş bu "SİTE KULLANIM KOŞULLARI"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İş bu "SİTE KULLANIM KOŞULLARI" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "TEKLİF BİLİŞİM" işbu "SİTE KULLANIM KOŞULLARI", "GİZLİLİK POLİTİKASI" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME"sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "TEKLİF BİLİŞİM" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "TEKLİF BİLİŞİM"in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "TEKLİF BİLİŞİM"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İş bu "SİTE KULLANIM KOŞULLARI" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE KULLANIM KOŞULLARI" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Konya Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu "SİTE KULLANIM KOŞULLARI" "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "TEKLİF BİLİŞİM", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.


X
Karşılaştırma Listem
Tamam
X
1

Marka

2

Model

3

Versiyon

4

Tamamla
Almak istediğin aracın markasını seç
Hangi marka otomobil için sana özel fiyat teklifi almak istersin ?
Hangi aracı alacağına karar veremedin mi ? araç karşılaştır.
Almak istediğin modeli seç
Hangi model için özel teklif almak istersin ?
Versiyon seç
Hangi versiyon için özel teklif almak istersin ?
Benzin
Dizel
Otomatik
Manuel
Formu Doldur
İzinli İletişim Formu
"İzinli İletişim Form"unu kabul etmekle, Şirketimiz ile paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, size uygun pazarlama faaliyetleri, promosyon, satış- servis ve yedek parça kampanya bildirimleri, bilgilendirme, reklam, Toyota’m ve benzeri web üyelik işlemleri, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla telefon, SMS, e-posta kanalları ile her türlü elektronik iletişim yapılması için Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş (“Toyota Türkiye”), ile Toyota Türkiye’nin bayileri tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlar grup şirketlerimiz, ana hissedarımız, Şirketimizin ithalatını yaptığı araçların üretici firması olan yurt dışında yerleşik Toyota Motor Europe NV/SA, Toyota Motor Corporation; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, anlaşmalı satıcılar,iş ortaklarımız, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, ile aktarılmasına/paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. İşbu izinli iletişim onayınız Toyota Türkiye ile bayileri için geçerlidir. Onay vermemeniz halinde sizinle iletişime geçilmeyip, hiçbir ticari iletişimde bulunulmayacaktır. Bu bilgiler* sadece size sağlanacak hizmetlerin sağlıklı sunulabilmesi, olası gönderilerinizin tam ve doğru teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. *Vermiş olduğunuz bilgilerin kullanımına ilişkin bilgileri güncellemek istemeniz halinde Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş., Cumhuriyet Mah. D-100 Kuzey Yan yol Cad. No: 5, Yakacık, Kartal İstanbul adresiyle Müşteri İlişkileri birimine ya da www.toyota.com.tr internet sitesindeki “bize ulaşın” sayfasına bildirimde bulunmanızı rica ederiz.”
KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ AÇIK RIZA BEYAN FORMU
www.sifiraracal sitesinde Teklif Bilişim Hizmetleri Petrol Dış Ticaret Otomotiv San.ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle metinde “Şirket” olarak anılacaktır.) tarafından yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni okudum.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, yine Şirket tarafından yayınlanan ve www.sifiraracal.com aracılığı ile sunulan
• Tüm otomotiv,kredi, sigorta ve kiralama ürün ve hizmetlerinin sağlanması, satışı, pazarlanması, tanıtımı ve satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi,
• Tarafıma avantajlı ve kullanım alışkanlıklarıma uygun ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve reklam, tanıtım, satış, pazarlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve müşteri sadakat programları, etkinlik yönetimi, bilgilendirme, promosyon ve kampanya bildirimi, üyelik işlemleri süreçlerinin tasarlanması ve / veya uygulanması,
• Dijital ve / veya diğer mecralarda reklam ve / veya tanıtım ve / veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve / veya uygulanması,
• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, anketlerin, müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri memnuniyeti arama ve süreçlerinin planlanması ve uygulanması,
faaliyetlerini içeren yukarıdaki kapsamdaki ürün ve hizmetlerin anılan kapsam ve amaçları doğrultusunda, yine yukarıda sayılan faaliyetlerin kapsamı ile sınırlı kalmak üzere, kişisel verilerimin yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, yurtiçinde ve yurtdışında işlenmesine, saklanmasına ve okumuş olduğum Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metninde geçen haklarım saklı kalmak üzere, otomotiv distribütör şirketleri, ikinci el otomotiv şirketleri, otomotiv kiralama şirketleri, finansman kuruluşları, Google Ireland Limited ve Facebook Ireland Limited ile paylaşılmasına ve bu kuruluşlara aktarılmasına, yurtiçinde ve yurtdışında işlenmesine, e-posta adresime/telefonuma, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda veri, ses ve görüntü içerikli reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik iletilerinin gönderilmesine, bu amaçlar doğrultusunda elektronik ileti dışındaki herhangi bir yöntemle de irtibata geçilmesine özgür irademle
X
1

Araç

2

Ekspertiz

3

Fiyatla

4

Tamamla
ARAÇ BİLGİLERİ
Model Yılı
Marka
Model
Yakıt Tipi
Kasa Tipi
Vites Tipi
Model Uzantısı
Kilometre
Hasar Kaydı Tutarı